NEN 3140 - Elektrotechnisch Bureau Kwanten

Keuring conform de NEN 3140 : 2015 en NTA 8220:2017

Voor inspecties aan elektrische installaties zijn de NEN 3140 : 2015 en NTA 8220: 2017 normen van toepassing. Het werken met, gebruikmaken van elektrische installaties brengt immers altijd een risico met zich mee. Denk maar eens aan letsel door een elektrische schok of ontploffing. Voor het inspecteren van uw elektrische installatie is het verstandig een elektrotechnisch installatie bedrijf in te schakelen. Als specialisten zijn wij op de hoogte van de eisen en regelgeving voor het inspecteren van dit soort installaties.

Onze specialisten keuren voor u conform de norm NEN 3140 : 2015 en de NTA 8220:2017 uw elektrotechnische installatie

Zowel voor werknemers als voor werkgevers zijn er regels waar men zich aan moet houden en in de Arbowet wordt dan ook verwezen naar de NEN 3140:2015

Als elektrotechnisch installatiebedrijf hebben wij een laagspanningsdeskundige in dienst en kunnen wij voor u een keuring uitvoeren conform de normen NEN 3140 : 2015 en NTA 8220: 2017 . Een periodieke keuring conform de NEN 3140 : 2015 van uw installaties verhoogd de veiligheid binnen uw bedrijf.

De norm 3140:2015 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt:

Het laten toetsen van uw installatie aan de NEN 1010 alsmede de het werken met deze installatie conform de NEN norm 3140 : 2015  in uw onderneming/ bedrijfspand van de veiligheidseisen is om verschillende redenen aan te raden, waaronder:

  • De belangrijkste reden is natuurlijk de veiligheid van u en uw medewerkers.
  • Een NEN 3140 : 2015 gekeurde installatie kan mogelijk ook voorkomen dat u in geval van een calamiteit aansprakelijk wordt gesteld.
  • Tijdens deze inspectie worden belangrijke zaken als achterstallig onderhoud, welke soms directe veiligheidconsequenties kunnen hebben, onder de aandacht gebracht.
  • Ook het veilig bedienen van deze installaties wordt tegen het licht gehouden.
  • Vaak wordt deze inspectie door de verzekeraars verplicht.
  • Een tevreden arbeidsinspectie.

Reageer


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)


Share our website