NEN 3140:2015 Eindhoven

NEN 3140 : 2015

Voor inspecties aan elektrische installaties is de NEN 3140 : 2015  norm van toepassing. Het werken met, gebruikmaken van elektrische installaties brengt immers altijd een risico met zich mee. Denk maar eens aan letsel door een elektrische schok of ontploffing. Voor het inspecteren van  elektrische installaties is het verstandig een elektrotechnisch installatie bedrijf in te schakelen. Als specialisten zijn wij op de hoogte van de eisen en regelgeving voor het werken met dit soort installaties.

 

Zowel voor werknemers als voor werkgevers zijn er regels waar men zich aan moet houden en in de Arbowet wordt dan ook verwezen naar deze NEN norm. 

 

De norm 3140:2015 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt

Het laten toetsen van uw installatie aan de NEN 1010 conform de NEN norm 3140 : 2011  in uw onderneming/ bedrijfspand van de veiligheidseisen is om verschillende redenen aan te raden, waaronder:

  • De belangrijkste reden is natuurlijk de veiligheid van u en uw medewerkers.
  • Een NEN 3140 : 2015 gekeurde installatie kan mogelijk ook voorkomen dat u in geval van een calamiteit aansprakelijk wordt gesteld.
  • Tijdens deze inspectie worden belangrijke zaken als achterstallig onderhoud welke soms directe veiligheidconsequenties kunnen hebben, onder de aandacht gebracht.
  • Meestal wordt deze inspectie door de verzekeraars verplicht.
  • Een tevreden arbeidsinspectie.

Share our website