gototopgototop
Eerste indruk
8,2
Service
9,1
Prijs / kwaliteit
8,7
NEN 3140 Eindhoven

NEN 3140 : 2011

Voor inspecties aan elektrische installaties is de NEN 3140 : 2011 norm van toepassing. Het werken met, gebruikmaken van elektrische installaties brengt immers altijd een risico met zich mee. Denk maar eens aan letsel door een elektrische schok of ontploffing. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties is het verstandig een elektrotechnisch installatie bedrijf in te schakelen. Als specialisten zijn wij op de hoogte van de eisen en regelgeving voor het werken met dit soort installaties.

Elektrotechnisch bedrijf met NEN 3140 : 2011 certificaat in Eindhoven

Zowel voor werknemers als voor werkgevers zijn er regels waar men zich aan moet houden en in de Arbowet wordt dan ook verwezen naar deze NEN norm. Niet enkel elektrische installaties, maar ook elektrische handgereedschappen dienen bijvoorbeeld aan een periodieke NEN 3140 : 2011 keuring onderworpen te worden. 

Als elektrotechnisch installatiebedrijf zijn wij op dit moment bezig het  NEN 3140 : 2011 certificaat van toezicht te behalen. Met deze NEN certificering worden wij bevoegd een NEN 3140 : 2011  keuring voor en bij derden uit te voeren. Een periodieke keuring conform de NEN 3140 : 2011 van uw installaties en handgereedschappen verhoogd de veiligheid binnen uw bedrijf.

De norm 3140:2011 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt

Het laten toetsen van uw installatie aan de NEN 1010 conform de NEN norm 3140 : 2011  in uw onderneming/ bedrijfspand van de veiligheidseisen is om verschillende redenen aan te raden, waaronder:

  • De belangrijkste reden is natuurlijk de veiligheid van u en uw medewerkers.
  • Een NEN 3140 : 2011 gekeurde installatie kan mogelijk ook voorkomen dat u in geval van een calamiteit aansprakelijk wordt gesteld.
  • Tijdens deze inspectie worden belangrijke zaken als achterstallig onderhoud, welke soms directe veiligheidconsequenties kunnen hebben, onder de aandacht gebracht.
  • Meestal wordt deze inspectie door de verzekeraars verplicht.
  • Een tevreden arbeidsinspectie.